Regels

Om misverstanden te voorkomen gelden onderstaande regels voor alle afgenomen en besproken oppasuren.

  1. De opvang wordt maandelijks gefactureerd door het gastouderbureau.
  2. Gastouderopvang ‘de Stoelendans’ verzorgt de administratie richting gastouderbureau.
  3. Opvanguren worden per half uur in rekening gebracht.
  4. Eenmaal besproken oppasuren/dagen worden in rekening gebracht tenzij minimaal 24 uur vooraf wordt afgezegd.
  5. Bij vakantie en/of ziekte van de vraagouder heeft de gastouder onverminderd recht op de vergoeding geldende voor de overeengekomen uren. Gedurende ziekte en absentie van de gastouder bestaat voor de gastouder geen enkel recht op doorbetaling van de overeengekomen beloning
  6. Vakanties en de dagen waarop geen opvang en verzorging nodig zijn, moeten zo vroeg mogelijk, liefst 2 maanden van te voren door gegeven worden.
  7. Opzegtermijn zowel voor vraagouder als gastouder is 2 maanden.
  8. Veranderingen in de gewenste of mogelijke tijden van opvang en verzorging dienen tenminste 2 maanden van tevoren door gegeven te worden.